2020 Enerji Sektöründe Kadın İstihdamı

1900’lerin başında petrolün bulunmasının ardından hızla gelişmeye başlayan
endüstriyle birlikte dünyada enerji sektörü konuşulmaya başladı. Artan dünya  nüfüsu,sanayileşmenin yayılması ve hızla gelişen teknolojinin de etkisiyle
birlikte dünyada enerji piyasaları oluştu ve bu gelişmeler mühendisliğin de hızla   gelişmesini sağladı

              Hidrojen Enerji
                   Sistemleri

Hidrojen doğrudan enerji kaynağı olmamasına karşın tüm enerji kaynaklarından ve sudan elektroliz yöntemiyle üretilebilen, fosil yakıtlara göre brim kütle başına en yüksek enerji içeriğine sahip yakıt olarakdeğerlendirilmektedir. 1 kg hidrojen yaklaşık olarak 2.1 kg doğalgaz veya 2.8 kg petrolün sahip olduğu enerjiye sahiptir ancak birim…