Genel

AVRUPA JEOTERMAL ENERJİYE GEÇİŞTE NASIL ÖNCÜLÜK EDEBİLİR?

Henning von Zanthier, AB üye devletlerinin petrol ve gaz endüstrisini jeotermal geçiş konusunda nasıl etkileyebileceklerini tartışıyor.

Petrol ve doğalgazın derin jeotermal enerjiye geçişi paradigmaların, iş modellerinin ve politikaların radikal dönüşümünü gerektiriyor. Ancak bu aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerinin daha tehlikeli ve öngörülemez hale gelmesiyle kaçınılmaz olan bir durum; dünya devrilme noktasına yaklaşırken CO2 emisyonlarını azaltmak için daha sert bir tepkiye yol açıyor. Enerji geçişinin zorlukları göz önüne alındığında, Avrupa, petrol ve gaz şirketlerini fosil yakıtları geride bırakıp derin jeotermal enerjiye geçiş yapmaya teşvik edecek siyasi ve ekonomik politikaları uygulayarak bu harekete liderlik etmek için en uygun konumdadır.

https://www.jeotermalhaberler.com/avrupa-jeotermal-enerjiye-geciste-nasil-onculuk-edebilir/