Avrupa Birliği hidrojenle ilgili hedeflerini güncelledi. AB’nin Ukrayna Savaşı sonrasında açıkladığı REPowerEU planı çerçevesinde hidrojenin enerji kaynakları içindeki rolü giderek artıyor. AB’nin daha önce açıkladığı 55’e Uyum Paketi ile 2030 yılı için belirlenen 5.6 milyon ton yenilenebilir hidrojen hedefi REPowerEU ile 14.4 milyon artırılarak 20 milyon tona yükseltildi. Belirlenen hedefin 10 milyon tonunun AB’de üretilmesi planlanırken, 10 milyon tonunun ise üçüncü ülkelerden ithal edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/dunya/hidrojenin-yukselisi,ZJv_5DctXUO-dXANYmd-VQ

Tarımsal sulama ihtiyacı için alanı 125 metrekareyi geçmeyen güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri, metal konstrüksiyonla yapılması halinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izninden muaf olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının “Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’nin 23 Temmuz 2022 tarihli sayısında yayımlandı.

Bu yönetmelik kapsamındaki köy yerleşik alanı içi ve civarı ile iskan dışı alanlarda yapılabilecek yapıların ihtiyacı için saçak sınırlarına taşmamak ve mimari görünüşe bağlı kalınmak kaydıyla yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri uygulamalarında ruhsat alma zorunlu olmayacak. Ancak, bu uygulamalarda etüt ve projeler, ruhsat vermeye yetkili idarece incelenecek, inşasının sorumluluğu da müellifi ve fenni mesulü olan mimar ve mühendislere ait olacak.

Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/tarimsal-sulamada-gunes-enerjisine-yapi-ruhsati-muafiyeti-696729.html

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), kaynak bazında destekleme bedelinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

EPDK’nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, üreteceği elektrik enerjisini sabit fiyatla ikili anlaşma yaparak satacağına ilişkin belgelerini sunan ve incelemeler neticesinde ikili anlaşmaları kabul edilen piyasa katılımcılarının teminat hesaplamasında, uzlaştırma dönemindeki piyasa takas fiyatı değeri ile azami uzlaştırma fiyatı arasındaki fark yerine, ikili anlaşmalarında yer alan sabit fiyat değeri ile azami uzlaştırma fiyatı arasındaki fark kullanılacak.

Serbest olmayan tüketiciler, tedarikçisini seçmemiş serbest tüketiciler, daha önce tedarikçisini seçmiş olup, tekrar görevli tedarik şirketinden enerji alan serbest tüketiciler ve serbest ve serbest olmayan tüketicilerden yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler üzerinden enerji temin etmek isteyen tüketicilerin, kurul kararı ile belirlenen süre boyunca, ilgili avans dönemlerine ait ödenmemiş borçları sebebiyle eksik yapılan avans ödeme tutarları, piyasa katılımcılarının destekleme bedeli teminat tutarından düşülecek.

Kaynak: https://www.haberturk.com/epdk-desteklerine-duzenleme-3481190-ekonomi

Denizli’den çöpten üretilen elektrikten yaklaşık 15 bin hanenin yararlandığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kumkısık Mahallesi’ndeki Katı Atık Bertaraf Tesisine getirilen günlük 850 ton çöpün elektrik enerjisine dönüştürüldüğü belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Zolan, kentteki evsel atıkların düzenli depolandığı tesisin çok önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini kaydetti.

Burada depolanan evsel atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edildiğini belirten Zolan, şunları kaydetti: “İklim Değişikliği Eylem Planımız çerçevesinde küresel ısınmanın önüne geçebilmek için çöplerden açığa çıkan metan gazını doğaya bırakmıyor ve bu gazdan elektrik enerjisi üretiyoruz. Çöplerin depolanmasından, çöp sızıntı sularının arıtılmasına, tıbbi atıkların çevreye zarar veremeyecek şekilde bertaraf edilmesinden, çöpten çıkan metan gazından elektrik enerji üretilmesine kadar hem doğamızı korumanın, hem de milli ekonomimize katkı sağlamanın gayreti içindeyiz. Burada üretilen elektrik aylık 15 bin hanemize yetecek seviyede. Elektrik enerjisinin ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde, bu çok çok önemli bir yatırım. İlerleyen dönemde enerji santralinin 25 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılamasını bekliyoruz.”

 

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/yesilhat/sifir-atik/denizli-buyuksehir-belediyesi-copten-elektrik-uretimini-surduruyor/1816362

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş nedeniyle Moskova’ya yönelik ağır yaptırım kararları alan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, bu ülkeyle yaşanan doğal gaz krizi sonucu gözle görülür enerji tasarruflarına yöneldi.

Ukrayna’da yaklaşık 5 ayı geride kalan savaşın olumsuz etkileri, Birlik üyesi ülkelerin aldığı tasarruf tedbirleriyle günlük hayatta da hissedilmeye başladı. Enerji krizine karşı ülkeler öncelikli olarak kamu kuruluşlarına yönelik tasarruf önlemleri alsalar da kişileri doğrudan etkileyen kararlar ve tavsiyeler de bir bir yürürlüğe giriyor. Elektrik üretimi için daha fazla yenilenebilir enerji kullanılacak. Düzenli olarak kullanılmayan büyük salonlar, koridorlar, teknik odaları gibi alanlar ısıtılmayacak.

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/yesilhat/yesil-ekonomi/rusya-ukrayna-savasinin-yol-actigi-enerji-krizi-avrupayi-zorunlu-tasarrufa-yoneltti/1816842

Türkiye’nin lisanslı elektrik üretimi, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 23 milyon 968 bin 719 megavatsaat olurken üretimde en büyük pay yüzde 36,2 ile hidroelektrik santrallerinden geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin “Elektrik Piyasası Sektör Raporu”na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 36,2’si hidroelektrik santralleri, yüzde 17,9’u doğal gaz santralleri, yüzde 14,6’sı linyit santralleri, yüzde 12’si ithal kömür santralleri ve yüzde 8,7’si rüzgar santrallerinden sağlandı. Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, motorin, taş kömürü, güneş, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/elektrik-uretiminde-en-buyuk-pay-temiz-enerjiden-697707.html

YENADER Başkan Yardımcımız Ali Karaduman yaptığı açıklamada; “Yaklaşan enerji krizleri karşısında güçlü durabilmek ve enerji ihtiyacımızı yerli ve milli kaynaklarla karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına daha çok yönelmemiz gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi için Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında yeşil finansman desteğinin verilmesi bu alandaki yatırımların önünü açacaktır. Ülke olarak yenilenebilir enerjide büyük potansiyele sahibiz. İhtiyacımız olan enerjinin büyük bir kısmını yerli ve milli kaynaklarla elde edebilmek mümkün. Teşvikler artırılarak bu konuda yapılacak desteklerle elektrik üretiminin önemli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayabiliriz” dedi.

YENADER Başkanımız Prof. Dr. Kerem Alkin yaptığı açıklamada; Ülkelerin yerli ve yenilenebilir enerjiye yönelmeleri gerekiyor. Tüm dünya Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji ve gıda arz sorununa odaklanıyor. Rusya’dan kış döneminde gaz alamama riskiyle karşı karşıya olan Avrupa, tüm kurumları ve ülke hükümetleri kanalıyla çalışmalar yürütüyor” dedi.