Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), son günlerde sosyal medyada da yayılmaya başlayan “kar ortaklığı modeline dayalı yenilenebilir enerji kaynaklardan elektrik üretme” iddiasındaki dolandırıcılık amaçlı reklamlara karşı uyarıda bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), enerji kaynaklarından elektrik üretimine dayalı, ‘saadet zinciri’ benzeri yapılanmalar kurarak kar ortaklığı modeli üzerinden vatandaşları yanıltıcı girişimlere dair şikayetlerin kurumlarına ulaştığı vurguladı. EPDK, vatandaşları dolandırıcılık yöntemine karşı uyardı.

 

https://www.ekonomim.com/ekonomi/dolandiricilardan-yeni-yontem-epdk-devreye-girdi-haberi-716466#:~:text=Enerji%20Piyasas%C4%B1%20D%C3%BCzenleme%20Kurulu%20(EPDK)%2C%20enerji%20kaynaklar%C4%B1ndan%20elektrik%20%C3%BCretimine,vatanda%C5%9Flar%C4%B1%20doland%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1k%20y%C3%B6ntemine%20kar%C5%9F%C4%B1%20uyard%C4%B1.

 

Henning von Zanthier, AB üye devletlerinin petrol ve gaz endüstrisini jeotermal geçiş konusunda nasıl etkileyebileceklerini tartışıyor.

Petrol ve doğalgazın derin jeotermal enerjiye geçişi paradigmaların, iş modellerinin ve politikaların radikal dönüşümünü gerektiriyor. Ancak bu aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerinin daha tehlikeli ve öngörülemez hale gelmesiyle kaçınılmaz olan bir durum; dünya devrilme noktasına yaklaşırken CO2 emisyonlarını azaltmak için daha sert bir tepkiye yol açıyor. Enerji geçişinin zorlukları göz önüne alındığında, Avrupa, petrol ve gaz şirketlerini fosil yakıtları geride bırakıp derin jeotermal enerjiye geçiş yapmaya teşvik edecek siyasi ve ekonomik politikaları uygulayarak bu harekete liderlik etmek için en uygun konumdadır.

https://www.jeotermalhaberler.com/avrupa-jeotermal-enerjiye-geciste-nasil-onculuk-edebilir/

Prof. Dr. İbrahim Dinçer, enerjide dünyanın içinde bulunduğu dönemin hidrojen çağı olduğunu belirterek, Türkiye’nin dünyadaki yıllık üretimden daha fazla yeşil hidrojen üretme potansiyeli barındırdığını kaydetti.

Sera gazı etkisi oluşturarak küresel ısınmaya neden olan fosil yakıtlar yerine güneş, rüzgar, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması iklim kriziyle mücadelede önem taşırken alternatif enerji kaynakları arasında yer alan yeşil hidrojenle ilgili çalışmalar son yıllarda hız kazandı.

 

https://www.aa.com.tr/tr/yesilhat/bilim/turkiye-fosil-yakitlara-alternatif-yesil-hidrojende-onemli-potansiyele-sahip/1821691

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin güneş paneli üretiminde Avrupa’da bir, dünyada dördüncü olduğunu, kısa süre içinde dünya ikinciliğini hedeflediklerini söyledi. Kacır, iki günlük Brüksel temasları kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin son 20 yılda yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yaptığını vurgulayan Kacır, “Bugün Türkiye’de kurulu kapasitenin yüzde 55’i yenilenebilir enerji santrallerinden müteşekkildir.” ifadesini kullandı.

 

https://istanbulticaretgazetesi.com/tr/turkiye-gunes-paneli-uretiminde-yuksekleri-hedefliyor#:~:text=Sanayi%20ve%20Teknoloji%20Bakan%C4%B1%20Mehmet,temaslar%C4%B1%20kapsam%C4%B1nda%20gazetecilere%20a%C3%A7%C4%B1klamalarda%20bulundu.

Rus gazına bağımlılıktan kurtulan Avrupa’nın, yenilenebilir enerji ekipmanlarının üretilmesi için tekrar Çin’e muhtaç hale gelmek istemeyeceğinin altını çizen WindEurope CEO’su Giles Dickson, “Türkiye, rüzgâr türbinlerinin üretilmesi için gereken nadir elementlere sahip ve bu kaynakları çıkarmalı” dedi.

WindEurope Üst Yöneticisi (CEO) Giles Dickson, daha büyük bir rüzgâr enerjisi tedarik zinciri yaratmayı ve Çin’e bağımlılığını azaltmayı hedefleyen Avrupa’nın bu kapsamda Türkiye’yi bir parçası olarak gördüğünü belirtti. Avrupa Rüzgâr Enerjisi Eylem Planı’nın, Avrupa’da daha büyük bir rüzgâr enerjisi tedarik zinciri yaratmayı ve yenilenebilir enerji ekipmanı ihracatını azaltmayı hedeflediğini aktaran Dickson, Avrupa Birliği’nin (AB) bu plan çerçevesinde yeni fabrikaların kurulumu için finansman sağlayacağını söyledi.

https://www.dunya.com/sektorler/enerji/ruzgarda-cin-bagimligini-turkiye-ile-asmak-mumkun-haberi-710684#:~:text=%E2%80%9CT%C3%BCrkiye%20daha%20iyi%20bir%20se%C3%A7enek%22&text=%C3%87%C3%BCnk%C3%BC%20bu%20durum%20Asyal%C4%B1%20r%C3%BCzg%C3%A2r,hale%20gelmek%20istemiyoruz%22%20ifadelerini%20kulland%C4%B1.

Küresel enerji sektöründeki istihdam artışına güneş başta olmak üzere rüzgar, elektrikli araçlar ve bataryalar, ısı pompaları ve kritik mineral madenciliği liderlik ediyor. Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) bu yıl ikincisini yayımladığı Dünya Enerji İstihdamı raporunda, enerji sektöründeki istihdam bölge ve teknoloji bazında incelenerek sektörün iş gücü ihtiyaçları analiz edildi.

Rapora göre, küresel enerji sektöründe istihdam salgın öncesi olan 2019’daki seviyeye göre yaklaşık 3,5 milyon artışla 2022’de 67 milyon kişiye ulaştı. Bu dönemde temiz enerji sektörlerindeki istihdam 4,7 milyon artarak toplam 35 milyona yükseldi. Fosil yakıt sektöründeki istihdam ise 2020’deki işten çıkarmaların ardından yavaş bir toparlanma eğilimine girerken, 32 milyonla salgın öncesi seviyenin 1,3 milyon altında kaldı.

https://www.aa.com.tr/tr/yesilhat/yesil-ekonomi/iea-temiz-enerji-teknolojilerinde-kalifiye-insan-kaynagina-ihtiyac-var/1821684

YENADER Başkan Yardımcısı Ali Karaduman yaptığı açıklamada;  “Özellikle ülkelerin karbon ayakizine göre karbon sınır vergisi uygulanması açısından Türkiye avantajlı konumda. Hindistan ve Çin gibi ülkelere göre karbon ayakizinin düşük olması, yenilenebilir enerji çalışmalarının her geçen gün artması, AB ülkelerine daha kolay ihracat yapılmasına ve böylece ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlayacaktır” dedi.