Genel

DOLANDIRICILARDAN YENİ YÖNTEM: EPDK DEVREYE GİRDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), son günlerde sosyal medyada da yayılmaya başlayan “kar ortaklığı modeline dayalı yenilenebilir enerji kaynaklardan elektrik üretme” iddiasındaki dolandırıcılık amaçlı reklamlara karşı uyarıda bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), enerji kaynaklarından elektrik üretimine dayalı, ‘saadet zinciri’ benzeri yapılanmalar kurarak kar ortaklığı modeli üzerinden vatandaşları yanıltıcı girişimlere dair şikayetlerin kurumlarına ulaştığı vurguladı. EPDK, vatandaşları dolandırıcılık yöntemine karşı uyardı.

 

https://www.ekonomim.com/ekonomi/dolandiricilardan-yeni-yontem-epdk-devreye-girdi-haberi-716466#:~:text=Enerji%20Piyasas%C4%B1%20D%C3%BCzenleme%20Kurulu%20(EPDK)%2C%20enerji%20kaynaklar%C4%B1ndan%20elektrik%20%C3%BCretimine,vatanda%C5%9Flar%C4%B1%20doland%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1k%20y%C3%B6ntemine%20kar%C5%9F%C4%B1%20uyard%C4%B1.