YENİLENEBİLİR ENERJİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Misyon

Tüm dünyada artan nüfusa ve gelişen teknolojiye bağlı olarak enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Fosil yakıt kaynaklarının kısıtlı olması ve çevreye verdiği zarar göz önüne alındığında temiz enerji olarak bilinen yenilenebilir enerjinin önemi bir kez daha gözler önüne serilmektedir.
Diğer yandan, fosil yakıtların havaya saldığı karbondioksit yüzünden dünya her geçen gün daha da kirlenmektedir. Ve ayrıca artan sera gazları emisyonu nedeniyle iklim değişiklikleri yaşanmakta bu da küresel ısınma olgusunu beraberinde getirmektedir. Tüm bu sonuçlar neticesinde ise dünyamız ciddi çevre felaketleri ile karşı karşıya kalmaktadır.
Yaşanılan tüm bu tehditlere karşı, YENİLENEBİLİR ENERJİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ’NİN misyonu ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları alanında mevcut potansiyelini ortaya koymak, temiz ve milli enerji bilincinin oluşmasını sağlamak, bu bilinci yaymak ve sürekli kılabilmektir.

Vizyon

Mevcut tüm bu sebeplerle YENİLENEBİLİR ENERJİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ’NİN amacı; artan enerji ihtiyacını karşılarken yaşanabilir daha temiz bir dünya için temiz ve milli enerji kaynakları olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda toplumsal bilinci artırmak, ülkemizin mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelinin ortaya çıkarmak, enerji alanında ülkemizin dışa bağımlılığını azaltarak cari açığının kapatılmasına yardımcı olmak adına çalışmalar gerçekleştirmek ve bu hususta her kesimle iş birliği yapmak, bilinçlendirmek, bilgilendirme ve eğitim seminerleri düzenlemek, çözümler üretmek ve ortak çaba göstermektir.