YENİLENEBİLİR ENERJİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ MANİFESTOMUZ

•Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine katkı sağlamak
•Enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirmek
•Doğal çevrenin korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, yaygın kullanımı ve ülke ekonomisine katkısı konusunda kamuoyu oluşturmak