Genel

İYİ TASARLANMIŞ HİÇBİR JEOTERMAL TESİS SİSTEMİN BULUNDUĞU BÖLGEYE ve İNSANA EN KÜÇÜK BİR ZARARI DAHİ OLMAZ

YENADER Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin yaptığı açıklamada; “Toskana’da 16 yerel bölge yönetimi, yöre halkı ve STK’larla bir araya gelip, sürecin içerisine üniversiteler, araştırma merkezleri ve jeotermal şirketleri katarak, Cosvig adıyla bir konsorsiyum oluşturmuş. Bu konsorsiyum, son 40 yıl içerisinde, her türlü anlamsız eleştiri ve dezenformasyona karşı, bir gün tarım arazilerinin zarar görüp görmediğini, diğer gün tarım ürünlerinin olumsuz etkilenip etkilenmediğini, bir başka gün ise havaya fazla karbon salınıp salınmadığını kimi zaman aylarca, yıllarca süren titiz araştırma ve çalışmalarla detaylı bir şekilde incelemiş. Sonuç, doğru hesaplanmış ve iyi tasarlanmış hiçbir jeotermal tesisinin, sistemin bulunduğu bölgeye ve insana en küçük bir zararı dahi olmadığı gerçeği. Tüm bu çalışmalar, Toskana Bölgesi’nin büyük bir bölümünde jeotermal için tarihi bir sahiplenmeyi beraberinde getirmiş” dedi.

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/kerem-alkin/2023/03/10/deprem-riski-ve-jeotermal-enerjide-katma-deger